TEMATİK
AĞLAR

SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA
FİNANSMANI

ÇÖZÜM
GİRİŞİMLERİ

UN SDSN Türkiye'nin Amaçları

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konusunda paydaşlarla iş birliği ve ağ oluşturmak.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Sürdürülebilirlik açısından 17 başlıkta Türkiye’nin bulunduğu noktayı geliştirmek ve pozisyonunu raporlamak.

Sürdürülebilir Kalkınma

Sürdürülebilirlik açısından 17 başlıkta Türkiye’nin bulunduğu noktayı geliştirmek ve pozisyonunu raporlamak.Sürdürülebilir kalkınma konularında çalışan paydaşları gündemden haberdar etmek ve ulusal, bölgesel ve küresel çalışma zeminlerine yönlendirmek.

Çözüm Girişimleri Ağı

Paydaş işbirliği ile sürdürülebilir kalkınma konusunda yürütülen ulusal, bölgesel ve küresel kamu politikalarına katkı sunmak.

Yeniliklerden haberdar olun

BÜLTENE KATILIN VE YENİLİKLERDEN HABERDAR OLUN

Liderlik Konseyi