Tematik Gruplar

SDSN Tematik Çalışma Grupları 

1. Makroekonomi ve Nüfus Çalışmaları


2. Yosullukla Mücadele ve Aşırı Yoksul Bölgelerde Barış


3. İnsan Hakları, Cinsiyet Eşitliği ve Sosyal İçerme


4. Yaşam ve Geçim için Erken Çocukluktan Başlayan Eğitim


5. Sağlık


6. Düşük Karbon Enerjisi ve Sürdürülebilir Sanayii


7. Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri


8. Ormanlar, Okyanuslar, Bioçeşitlilik ve Ekosistem


9. Sürdürülebilir / Yaşanabilir Şehirler


10. Kaynakların İyi Yönetişimi


11. Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Kurallar ve Mekanizmalar


12. Sürdürülebilir Kalkınma Konusunda İş Dünyasının Rolünü Yeniden

Tanımlama