2015 Projeleri


 UN SDSN I TURKEY 2015 YILI PROJELERİ

Sürdürülebilir / Yaşanabilir Şehirler Oluşumu

• 27 Nisan 2015 – İstanbul Yaşanabilir
Kent Eylem Planı Tanışma Toplantısı
• 14-15 Kasım 2015, Embarq – CGC İşbirliği

16 Diğer Hedef İçin Arama Toplantısı (Haziran 2015)

• Sürdülebilirlik Göstergeleri (Paris, Nisan 2015, NC)
• İklim Değişikliği Oluşumu
• Sürdürülebilir Turizm Oluşumu (İstanbul, 16-17 Eylül 2015, Sürdülebilir Turizm Konferansı)
• Cinsiyet Eşitliği Oluşumu
• Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri, Gıda Güvenliği Oluşumu
• LCA (Life Cycle Assessment) Oluşumu

İyi Örnekler Konferansı ve SDG Hedefler Tanıtımı (11-12 Kasım 2015)

Sürdürülebilirlik Eğitim Programları ve MOOC’ler
• Boğaziçi Üniversitesi, SD 101 ve İklim Değişikliği Dersleri
• Haziran2015 (Sürdürülebilir Şehirler Massive Open Online Course‐MOOC)

Uluslararası Toplantılara Katılım
• Siena, 5-6 Mart 2015, Sürdürülebilir Tarım (Prof. Dr. Levent Kurnaz)
• Paris, 8 Nisan 2015, SDG Indicators – Göstergeler (Doç. Dr. Nilgün Cılız)
• Paris, 4­6 Haziran 2015, Ağ Başkanları ve Liderlik Konseyi Toplantıları
• Paris, Aralık 2015, UN İklim Değişikliği Konferansı- COP21

İnternet içerikleri, Aylık Bülten, Yıllık Rapor yayınlanacaktır.