SDSN 20 Konferansı

 

SDSN Konferansı

SDSN Türkiye Ağı

G20 Ülkelerinde

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Zirvesi

11 – 12 Kasım 2015

Boğaziçi Üniversitesi - İstanbul, Türkiye  

 

Sürdürülebilir kalkınma konusunda 2012 yılında bu yana yapılan çalışmaların sonucunda  ortaya çıkan, “insanlar, gezegen ve refah” odaklı 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda dünya liderleri tarafından resmen kabul edilmiştir.

Söz konusu  hedeflerde;  2030 yılına kadar tüm dünyada açlık ve aşırı yoksulluğu yok etme, insanlar, bölgeler ve ülkeler arasındaki eşitsizliği azaltma, iklim değişikliğiyle etkili mücadele, çevrenin korunması, cinsiyetler arası eşitlik, ekonomik büyüme, kaliteli eğitim ve herkese ulaşılabilir enerji sağlama gibi 17 genel konu üzerinde küresel dayanışma ve ortaklık sağlanması amaçlanıyor. Bu çalışmalar  Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağları-SKÇA (Sustainable Development Solutions Networks-SDSN) aracılığı ile de dünya kamuoyu ile paylaşılıyor. 

11-12 Kasım 2015 tarihlerinde SDSN Türkiye Ağı tarafından düzenlenecek konferansta 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) ve Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin G20 ekonomileri için etkileri de tartışılacak. Akademi, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek  konferansta  dünyanın çeşitli bölge ve ülkelerinden Çözüm Ağı Başkanları’nın katılımıyla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından yapılması gerekenler ve fırsatlar da  değerlendirilecek.

Antalya’da yapılacak  G20 Zirvesi ile  Paris’te düzenlenecek COP21 iklim müzakereleri öncesinde, katılımcıların, G20 ülkelerinde sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanabilirliği konusunda görüş ve önerilerini paylaşabilme imkanı da elde edecekleri konferans  Boğaziçi Üniversitesi Kampüsünde  gerçekleşecek.

  

SDSN 20 Konferans Programı