Vizyon ve Organizasyon

Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN)

Birleşmiş Milletler, toplumların, ekonomilerin ve doğanın sürdürülebilirliğini sağlayacak somut hedefler doğrultusunda çalışmak ve çözümler üretmek üzere, akademi, iş dünyası ve sivil toplumun bir araya geldiği Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı’nı (SDSN) 2012 yılında kurmuştur. Birleşmiş Milletler Genel sekreteri Ban Ki-Moon adına Columbia Üniversitesi Earth Institute Direktörü Dr. Jeffrey Sachs tarafından koordine edilen dünyanın 9 ülkesi ve 8 bölgesinden 250 üyeyi kapsayan UN SDSN, ulusal, yerel ve küresel ölçeklerde sürdürülebilir kalkınma problemlerine, bilim dünyası, siviltoplum ve özel sektörün bilimsel ve teknik uzmanlığı ile çözüm bulma amacını taşımaktadır. SDSN Ağları ekonomik, sosyal ve çevresel problemlere bütüncül yaklaşımlar geliştirerek dünya toplumlarının birbirinden öğrenme ve ortak mücadele ruhunu geliştirmektedir. Ağlar, Birleşmiş Milletler kuruluşları, çok taraflı finansal kurumlar ve uluslararası örgütlerle yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.

Türkiye Ağı (SDSN I Turkey)

UN SDSN’in küresel hedeflerine uyumlu olarak Haziran 2014’te kurulan Türkiye Ağı’nın amacı, sürdürülebilir kalkınma kavramı çerçevesinde sürdürülebilir enerji yönetimi, doğal kaynakların verimli ve sürdürülebilir yönetimi, bireylerin ve toplumların sağlık ve eğitim hizmetlerine eşit ve sürdürülebilir erişimi gibi öncelikli ve gelişime açık alanları, kamuoyunun ve tüm karar alıcıların gündeminde tutmak üzere veri temelli, güvenilir bilgi, araştırma, politika ve yerle çözüm önerileri geliştirmektedir. Onursal Başkanlığını Boğaziçi Üniversitesi eski rektörlerinden Prof. Dr. Üstün Ergüder’in yürütmekte olduğu Türkiye Ağı, sürdürülebilir şehirler, sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir turizm, sürdürülebilir eğitim, kitlesel çevrimiçi açık dersler (MOOCs), iklim değişikliği, cinsiyet eşitliği, karbondan uzaklaşma yöntemleri, gençlik ve yeşil kampüsler tematik başlıklarında faaliyetlerine devam etmektedir.

Taslağı Rio+20 Konferansı’nda planlanan ve önümüzdeki 15 yıl boyunca uygulanması öngörülen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (Sustainable Development Goals) önümüzdeki hafta New York’ta yapılacak Birleşmiş Milletler Zirvesi’nde dünya liderleri tarafından resmen kabul edilecektir.

“İnsan, Gezegen ve Refah” odaklı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) ;2030'a kadar tüm dünyada açlık ve aşırı yoksulluğun bitirilmesi, insanlar, bölgeler ve ülkeler arasındaki eşitsizliğin azaltılması, iklim değişikliğiyle etkili mücadele vb. 17 genel konu üzerinde küresel dayanışma ve ortaklık sağlanması amaçlamaktadır.