15 Oca 2021

Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Raporu 2020 yayımlandı

SDSN ve Avrupa Çevre Politikası Enstitüsü (IEEP), Avrupa Birliği üyesi devletlerin ve diğer Avrupa ülkelerinin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları performansını karşılaştıran Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Raporu 2020‘yi 8 Aralık’ta yayımladı. Rapor, pandemi öncesindeki normal dönemde bile, Avrupa ülkelerinin hiçbirinin 2030 yılına kadar 17 Amacın tamamına ulaşma yolunda olmadığını gösteriyor.

Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Raporu 2020, 2015 yılından bu yana dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin ve belediyelerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ilişkin performansını izleyen daha geniş kapsamlı Sürdürülebilir Kalkınma Raporu (SKR) çalışmasının önemli bir ürünüdür. Hakemli ve istatistiksel olarak denetlenmiş bir metodolojiye dayanmakta olup AB üyesi devletlerin ve ortak ülkelerin sürdürülebilirlik performanslarını incelemektedir.

Yeni ABD yönetiminin Paris Anlaşması’na yeniden katılmayı planladığı;  Çin, Japonya ve Güney Kore’nin yüzyılın ortalarında sıfır sera gazı emisyonu taahhüdünde bulunduğu  önemli bir dönemde yayımlanan rapor, Avrupa Yeşil Anlaşması örneğinde olduğu gibi AB’nin SKAlara ulaşılması konusunda da küresel liderlik sağlayabileceğine işaret etmektedir. SKA’ların sürdürülebilir ve kapsayıcı bir iyileşme için bir yol haritası sunduğu belirtilen raporda, SKA verilerin ve veri izleme süreçlerinin güçlendirilmesinin önemli bir anahtar olacağı ifade edilmektedir.

Bir cevap yazın