07 Ara 2020

Bir Pandeminin Su Yüzüne Çıkardıkları: Sağlıkta Eşitsizlikler ve Politikalara Yansımaları

Dr. Özge Karadağ Çaman ve Prof. Dr. Selma Karabey’in “Bir Pandeminin Su Yüzüne Çıkardıkları: Sağlıkta Eşitsizlikler ve Politikalara Yansımaları” başlıklı TESEV değerlendirme notları yayımlandı.

Columbia University, Yer Bilimleri Enstitüsü ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Araştırmacısı Dr. Özge Karadağ Çaman ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Profesörü Prof. Dr. Selma Karabey’in “Bir Pandeminin Su Yüzüne Çıkardıkları: Sağlıkta Eşitsizlikler ve Politikalara Yansımaları” başlıklı TESEV değerlendirme notları yayımlandı. Çalışma, pandeminin, sistemlerin içindeki iyiyi ve kötüyü su yüzüne çıkardığını ve görünür hale getirdiğini belirtmektedir. Dünyanın pek çok ülkesinde eğitim ve farkındalık eksikliği, yeterli politik kararlılığın olmayışı ve toplum katılımı, yönetişim gibi kavramlardan uzak yaklaşımlar pandeminin seyrini olumsuz etkilemektedir. Değerlendirme, iklim değişikliği, azalan biyoçeşitlilik, artan eşitsizlikler, damgalama ve ayrımcılık gibi küresel sorunlar konusunda farkındalığın, çevreye duyarlı tüketim alışkanlıklarının, çok kültürlü ve toplumsal cinsiyete duyarlı yaşamın, bireylerin duydukları toplumsal sorumluluğun ve barışçıl ve sürdürülebilir kalkınma bilincinin daha fazla olduğu toplumsal seviyeye erişmek için kat edilmesi gereken mesafeye dikkat çekmektedir.

Değerlendirmenin Türkçesi ve İngilizcesi.

Bir cevap yazın