Mart 2016

2016-03-31
img

 

SDSN
       Mart 2016
 

duyuru1resim

25 Eylül 2015'te dünya liderleri toplanarak Birleşmiş Milletler'in uygulamasını talep ettikleri 17 Küresel Hedefi belirlediler. SDSN - Sustainable Development Solutions Network'ün temel amacı sürdürülebilir gelişimi tüm dünyaya yayabilmek adına bu 17 Küresel Hedefin bölgesel, ulusal ve küresel düzeyde uygulanmasını sağlamaktır.

*UN SDSN - Turkey tarafından hazırlanan aylık bültende her ay bu hedeflerle ilgili bazı bilgileri en alttaki bilgi köşesinde bulabilirsiniz. Tüm bilgiler ayrıca UN SDSN Turkey web sayfasında yer alacaktır.

Etkinlikler

bilgi1   Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı 2016 Başvuruları açıldı. Bölgesel Çevre Merkezi - REC Türkiye ve Boğaziçi Üniversitesi'nin işbirliği ile gerçekleştiren bu girişim, REC’in 2004 yılından itibaren Sürdürülebilir Kalkınma Akademisi altında birçok Avrupa ülkesinde sunduğu eğitim programlarındaki deneyimleri kullanılarak şekillendirildi.

Program kapsamındaki eğitimler ekonomi, çevre ve sürdürülebilir kalkınma alanında deneyimleri uluslararası ölçekte kabul gören uzmanlar tarafından veriliyor.Programın ortakları arasında, Türkiye’nin konuyla ilgili en büyük özel sektör ağı kabul edilen İklim Platformu da bulunuyor.

Sürdürülebilirlik konusunda Türkiye’de ilk defa 8 yıl önce başlatılan program, sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda kurum içi gerekli önlemlerin alınması, eş zamanlı olarak süreçlerin hızlı, doğru, etkin ve en düşük maliyetle yönetilmesi için katılımcılara sürdürülebilirlik anlayışının temel uygulamalarını aktarmayı amaçlıyor. İş dünyası, gerçekliği bilimsel olarak kanıtlanmış küresel iklim değişikliği gerçeği ile karşı karşıya. Bu durum özel sektörü doğrudan ve dolaylı olarak etkileyerek, beraberinde risk ve fırsatları barındırıyor.
bilgi1  
Düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinin temellerinin atılacağı 2015 sonrası dönemde, iklim değişikliğinin işletmelere getireceği risk ve fırsatları derinlemesine incelemeyi hedefleyen program, işletmelere ulusal ve küresel piyasalarda sürdürülebilir rekabet avantajı yaratmak için destek olmayı amaçlıyor.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı, iş dünyasından orta ve üst düzey yöneticilerin katılımına yönelik olarak tasarlanmıştır. Programa ayrıca iş dünyasının sürdürülebilir kalkınma çalışmalarında çözüm ortakları/paydaşları olan meslek örgütleri, sektör dernekleri ve ilgili diğer kuruluşların çalışanlarının belirlenen kısıtlı kontenjan dâhilinde katılabilme olanakları bulunuyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

bilgi1  
Fortune Türkiye “Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Endüstrisi’nin kalkınmaya katkısı” konulu konferans ile sektörü ve geleceğini tartıştı. Makro politikalar, pazarlama ve değer zinciri perspektifinden konunun uzmanları ve profesyonelleri bir araya geldi.

Fortune Türkiye Yayın Direktörü Cüneyt Toros’un yönettiği Türkiye’nin Kalkınmasında Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Endüstrisi oturumunda; TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve OECD/BIAC Gıda ve Tarım Komitesi Başkanı Metin Akman, IGSAŞ Genel Müdürü Turan Tok ve Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Taranoğlu yer aldı.

bilgi1  
Medyada tarımın ve sürdürülebilirlik konusunun ön plana çıkarılmasının çok önemli olduğunu aktaran Metin Akman, “Tarım ve gıda devletlerin en fazla müdahale ettiği sektördür. Problem arttıkça reform zamanı geliyor. Politika yapıcılar 4-5 yılı düşünürler. Politikalarını buna göre kurarlar. Tarım ve gıdada bizim 10-20 yıllık planlara ihtiyacımız var. Bugün tarım enflasyonunu konuşurken, piyasa aksaklığının nedeni nedir devlet müdahalelerinin nedeni nedir diye bakmak gerek. Piyasa mekanizmasını bozacak politikalar çıkarsa biz sürdürülebilirliği ancak konuşuruz. Burada cesaretli olmalıyız ve reformları yapmalıyız. Yapmazsak gıda enflasyonunu engelleyemeyiz. Gıda enflasyonu çekirdek enflasyondan daha çok olacak ve artarak devam edecektir. ” dedi.

2050 yılında kaynakların dünya nüfusuna yetmeyeceğini belirten Turan Tok, “Sürdürülebilir tarım ile amaç çevre ve doğayı korumaktır. Gübre ve enerji gibi girdileri minimum kullanarak kaliteli ürün elde etmektir. Doğal kaynaklarımızın temelini oluşturan toprağın verimli kullanılması için detaylı toprak haritaları çıkarılmalıdır. Sulanabilir arazilerin artırılması toprak kullanıcılarının bilinçlendirilmesi ve erozyonun önlenmesi gerekiyor” dedi.
bilgi1  
Fortune Türkiye Editörü Kerem Özdemir’in yönettiği “Gıdada Değişen Tercihler ve Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları” oturumunda ise yeni kuşağın üreticilerin ve markaların iş şekillerini nasıl etkilediğinin üzerinde duruldu.

Y kuşağının önceki kuşaklardan çok farklı olduğunu söyleyen Semra Sevinç, “ABD de yapılan araştırmalarda en beğenilen fast food zinciri Chipotle ve Shake Shack. Çünkü mesajları tamamen sürdürülebilirlik üzerine. Mc Donald’s ve Burger King fast food da artık kaybedenler kategorisinde. Çünkü Y kuşağı şeffaflık istiyor. Elimdeki teknolojiyle orada çıkan bilgilerle hamburgerin içindeki yağ oranını bileyim diye bakıyor. Y kuşağı için sürdürebilirlik artık sağlıklı olmak demek. Daha sağlıklı olduğunu kanıtlayan markaları tercih ediyor. Bu yüzden artık markalar da sürdürülebilirliği stratejilerinde ön plana koymak zorundalar” değerlendirmesinde bulundu. (Fortune Turkey)

 

duyuru2resim
3.İstanbul Karbon Zirvesi
3.İstanbul Karbon Zirvesi, Karbon Yönetimi, Karbon Teknolojileri ve Karbon Ticareti ana başıkları ile 14-15 Nisan 2016 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Etkinliğin resmi sitesinde zirveye katılım amaçları şöyle sıralanıyor:
-Bölgesel ve küresel karbon piyasaları hakkında derinlemesine tartışmalardan ders çıkarmak
-Yeni karbon çerçeveleri olan NMM (yeni Pazar mekanizmaları) ve yeşil iklim fonunun (GCF) tam potansiyelini anlamak
-Gelişmekte olan karbon piyasalarının potansiyelini tanımlamak
-İnteraktif paneller sırasında uluslararası tanınmışlığa sahip piyasa uzmanlarına sorular yöneltmek
-Küresel karbon piyasası aktörleriyle ağlar oluşturmak ve ticari olanakları araştırmak
-İklim politikasında ve karbon piyasalarında yeni düşük karbonlu dönem için stratejilerinizi geliştirmek
-Şirket risk yönetiminizin iklim değişimi perspektifiyle yeniden tanımlanması
-Yeni PPP- Kamu Özel Ortaklığı seçeneklerinin yani iklim değişimi finans mekanizmaları ile desteklemenin öğrenilmesi

3.İstanbul Karbon Zirvesi hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.
 
Güncel Haberler

yan resim1   Kuraklık ve Yüksek Sıcaklıklar Afrika'da 36 Milyon İnsanı Aç Bırakıyor
Son dönemde etkili olan tarihin en güçlü El Nino olaylarından biri olan 2015 El Nino olayının etkisiyle Afrika'da sıcaklıklar rekor seviyeye ulaştı ve çok güçlü kuraklıklar kaydedildi. Birleşmiş Milletler, Doğu ve Güney Afrika'da toplamda 36 Milyon kadar insanın yüksek sıcaklık ve şiddetli kuraklığa bağlı olarak açlıkla yüz yüze kalacağı yönünde uyardı. Etiyopya'da kuraklığın direk etkileri görülmeye başlanırken World Vision Güney Afrika Bölge direktörü, Beatrice Mwangi, şöyle dedi: "Eskiden şiddetli kuraklıkları 10 yılda bir görürdük. Sonra bu çeşitte kuraklıkları 5 yılda bir görmeye başladık. Şimdi ise 3-5 yıla kadar yükseldi görme sıklığımız." (The Guardian)

yan resim2   Japon Hükümeti İklim Planını Onayladı
Japonya, Paris İklim Zirvesi COP21'de diğer birçok ülke gibi iklim değişikliği eylem planı beyanında bulunmuştu. Şimdi ise beyan etmiş olduklarını gerçekleştirebilmek adına hazırlamış olduğu iklim planını onayladı. Bu plan, enerji tasaaruflarından hidrojen kullanımının artırılmasına kadar çeşitli kalemler içeriyor. Planın Başbakan Shinzo Abe'nin Bakanlar Kurulu tarafından da Mayıs ayı başında kabul edilmesi bekleniyor. Plana göre Japonya 2030 yılında salımlarını 2013 yılına kıyasla %26 azaltmış olacak. Benzer şekilde 2050 yılı için de %80'lik bir azaltım planlanıyor. (Bloomberg)

yan resim3   Avrupa'da Yaz Sıcaklıklarında Rekor
Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Çevre ve İklim Değişikliği Kurulu Başkanı Gamze Çelikyılmaz Aydemir, karbon salımının azaltılması için şirketlere büyük görevler düştüğünü söyledi. Türk firmalarını emisyon azaltımı konusunda önümüzdeki yıllarda iki alternatifin beklediğine dikkat çeken Aydemir, “Şirketler ya karbon vergisi ödeyecek ya da karbon salımlarını sınırlayıp karbon ticareti yapacak.” dedi. Aydemir, Türkiye için henüz çok yeni olan sera gazı emisyonlarının izleme, raporlama ve doğrulama sisteminin SÜT-D tarafından 14-15 Nisan 2016 tarihleri arasında düzenlenecek III. Karbon Zirvesi’nde masaya yatırılacağına dikkat çekti. (Cihan)

yan resim4   Rockefeller Ailesi Petrolden Çekiliyor
Rockefeller Aile Fonu (Rockefeller Family Fund), çevresel etkenlere ve iklim değişikliğine vurgu yaparak yayınladığı açıklamada, petrol şirketlerindeki hisselerini elden çıkaracağını bildirdi. Küresel toplumun fosil yakıtları ortadan kaldırmaya çalıştığı bir dönemde bu yakıtların hala kullanıldığına finansal ve etik olarak anlam verilemediği kaydedilen açıklamada, petrol şirketlerinin de hidrokarbon arama faaliyetlerde mantıklı bir anlamın bulunamadığı belirtildi. Geçen yılın sonunda Paris İklim Zirvesi'nde alınan kararlara dikkat çekilen açıklamada, "Gelecek on yıllarda, insanlık ve doğal ekosistemlerimizin hayatta kalması için bir umut varsa, şu ana kadar bulunan rezervleri de yerin altında bırakmalıyız" ifadesine yer verildi. (Bloomberg HT)

yanresim5   İklim Değişikliği Ulusal Bildirim Kapanış Toplantısı
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından yürütülen “İklim Değişikliği Ulusal Bildirimlerinin Hazırlanması” projesi kapsamında Türkiye’nin İklim Değişikliği 6. Ulusal Bildirimi Kapanış Toplantısı Ankara’da yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenen projenin Kapanış Toplantısına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik katılarak birer konuşma yaptılar. Öztürk, yaptığı konuşmada toplumda tüm kesimlerinin iklim değişikliği konusunda farkındalığının artması gerektiğini belirterek, "Ulusal katkımıza göre, 2012-2030 yılları arasında ise 1 milyar 920 milyon ton sera gazı emisyonu önlenmiş olacak. 2030 yılı itibarıyla kişi başı emisyon değerimiz 13,3 tondan, 10,5 ton değerine düşecektir" dedi. (Tübitak)

yanresim6   Dünya Saati 2016 İçin Işıklar 1 Saatliğine Söndürüldü
10 yıldan beri Dünya Saati adı verilen saatte tüm dünyada ışıkların 1 saatliğine söndürülmesi teşvik ediliyor. Bu yıl da 19 Mart 20:30-21:30 saatleri arasına denk gelen saatte ,rekor katılımla 178 ülkede, 1 saatliğine ışıklar söndürüldü. Devletlerin de destek verdiği bu etkinlik için Sydney - Opera Binası, Londar - Big Ben, Roma - Collosseum, Paris - Eyfel Kulesi gibi tarihi şehir sembollerinde de ışıklar bir saatliğine kapatıldı. Toplamda %4 civarında bir elektrik tasarrufu sağlanan bu etkinliğin temel amacı ise tasarruftan ziyade iklim değişikliğine ve birey olarak değişimin bir parçası olabileceğimize dikkat çekmek. (Independent)

yanresim7   Çin'de Dünyanın En Büyük Atıktan Enerji Üretme Tesisi Kuruluyor
Çin'de atıklardan elektrik üretmek üzere dünyanın en büyük tesisi inşa ediliyor. Bu projenin yapılmasındaki temel amaç elektrik üretmek değil. Projede çöp yakan kişi ve tesisler için alternatif ve güvenli bir ortam oluşturulması amaçlanıyor; atıklar geri dönüştürülürken bir yandan da elektrik üretiliyor olacak. Bu projenin en kötü yanı ise çevreye tonlarca karbondioksit salacak olması. Hatta bu tesisle atmosfere salınacak karbondioksit, eski ve geleneksel yöntemlerle salınanları ikiye katlayacak. (Science Alert)

yanresim8   DiCaprio İlk Oscar’ını, “İklim Değişikliği Gerçek ve En Büyük Tehdit” Diyerek Aldı
88. Oscar Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Diriliş filmindeki oyunculuğuyla kazanan Leonardo Dicaprio, ödül konuşmasını gezegenin geleceğini tehdit eden iklim değişikliği gerçeğine ayırdı. DiCaprio Ödül töreninde iklim değişikliği konusunda; “İklim değişikliği gerçek, şu anda yaşanıyor. Tüm türlerin karşısındaki en büyük tehdit. Birlikte çalışmalı ve büyük firmalar için değil tüm insanlık, yerliler ve bu değişiklikten en çok etkilenen milyarlarca insan için konuşan liderlere destek vermeliyiz. Çocuklarımızın çocukları için, sesi hırs politikası tarafından boğulmuş olanlar için. Bu muhteşem ödül için hepinize teşekkür ediyorum” dedi. (Yeşil Gazete)

 

bilgi1   Hedef 6 : Temiz suya, hijyenik altyapıya ve sıhhi tesisata ulaşımı sağlamak.
Sağlıklı ve uygun fiyatlı içme suyuna evrensel ulaşımın sağlanması. Herkesin hijyenik ve sağlık önlemlerinin olduğu koşullarda yaşamının temin edilmesi. Su kalitesi ve su kullanımında verimin artırılması, su kaynaklarının yönetilmesi. Su ekosisteminin korunması.

Sosyal Medyada SDSN - Turkey

  facebook   twitter   google+   linkedin  

 

 

 

  UNSDSN | Turkey bülteninde yer almasını istediğiniz haber ve duyuruları göndermek; soru ve önerilerinizi bize iletmek için
kullanabileceğiniz e-posta adresi: unsdsn@boun.edu.tr
  UNSDSN | Turkey bülten e-posta listesinden çıkmak için tıklayınız.