Mayıs 2016

2016-06-01
img

 

SDSN
       Mayıs 2016
 

duyuru1resim

25 Eylül 2015'te dünya liderleri toplanarak Birleşmiş Milletler'in uygulamasını talep ettikleri 17 Küresel Hedefi belirlediler. SDSN - Sustainable Development Solutions Network'ün temel amacı sürdürülebilir gelişimi tüm dünyaya yayabilmek adına bu 17 Küresel Hedefin bölgesel, ulusal ve küresel düzeyde uygulanmasını sağlamaktır.

*UN SDSN - Turkey tarafından hazırlanan aylık bültende her ay bu hedeflerle ilgili bazı bilgileri en alttaki bilgi köşesinde bulabilirsiniz. Tüm bilgiler ayrıca UN SDSN Turkey web sayfasında yer alacaktır.

Etkinlikler

bilgi1   UN SDSN 8. Liderler Konseyi Toplantısı ve AB nezdinde sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanabilirliğine ilişkin “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Avrupa İş Dünyası’nda Uygulanması ve Paydaş Yaklaşımları” Konferansı Brüksel’de yapıldı.

SDSN Türkiye Yönetimi’nden Doç. Dr. Cemil Arıkan, Doç. Dr. Nilgün Cılız ve Bahar Özay ile SDSN Youth Türkiye temsilcisi Şila Temizel’in de katıldığı toplantılarda, AB nezdinde sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanabilirliğine ilişkin “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Avrupa İş Dünyası’nda Uygulanması ve Paydaş Yaklaşımları” konusu tartışıldı.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Sürdürülebilir Kalkınma Kuruluşu (Sustainable Development Charter), Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komite (EESC) ve UN SDSN katkıları ile düzenlenen toplantılarda, Birleşmiş Milletler’in ilan ettiği 17 küresel sürdürülebilir kalkınma hedefinin AB iş dünyası nezdinde uygulanabilirliğini sağlayacak adımların atılması yönünde paydaşlara bilgi verildi.

AB kurumları, AB iş dünyasının önemli şirketleri (Unilever, Concord, FMO, vb), AB üyesi ülkelerin bakanları, çok sayıda üniversite ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı oturum ve çalışma gruplarında, kalkınma hedeflerin uygulanmasına yönelik paydaş deneyimleri ele alındı.

Doç Dr. Cemil Arıkan’ın “Avrupa Birliği’nde Enerji Dönüşümü”, Doç. Dr. Nilgün Cılız’ın “Avrupa Birliği’nde Yeni Tarım Politikaları”, Bahar Özay’ın “Avrupa Birliği’nde Sürdürülebilirlik için Yaratıcı Finans Mekanizmaları” ve Şila Temizel’in “Avrupa Birliği’nde Sürdürülebilir Değerler Zinciri ve Sektörel Anlaşmalar” konu başlıklı çalışma gruplarına katkı sunduğu grup toplantıları sonunda, ortak karar ve temenniler belirlendi.
bilgi1  
Avrupa Birliği’ni, küresel liderlik sorumluluğu çerçevesinde, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulamasına ilişkin acil bir eylem planı oluşturmaya davet eden katılımcılar, Avrupa’nın, sürdürülebilirlik konusunda 2050 yılında varmayı düşündüğü nokta üzerinde çalışmasını, bugünün gerçekleri ile arzulanan gelecek arasındaki köprüyü oluşturacak uzun vadeli bir söylem yaratmasını istediler.

Ayrıca 2050 vizyonuna ulaşmak için öncelikli olarak “iklim değişikliği ile mücadele” ve “enerji dönüşümü” konularında oluşturulacak söylem, program ve politikalara ağırlık verilmesi konusunda mutabık kalan katılımcı gruplar, farklı paydaşların sürdürülebilirlik seferberliğine katılımını teşvik etmek üzere “Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Şartnamesi” (European SDG Charter) hazırlanmasına ve enerji, iklim, açlık, yoksulluk, adaletsizlik gibi konularda verilen mücadelelerin devamı, şehirlerin yaşanabilir kılınması, genel ekonomik kalkınmanın sağlanması, sürdürülebilir üretim ve tüketimin desteklenmesi için yeni finansal imkanların oluşturulması ve bu çalışmaları destekleyen işbirliklerinin oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı. 

bilgi1  
Dünya İnsani Zirvesi

Küresel insani yardım sistemi, günümüzde insani krizlere etkin yanıt verememektedir. Sayısı ve karmaşıklığı her geçen gün artan krizler, hızla azalan sınırlı kaynaklar, büyüyen İhtiyaçlar, insanlığın büyük acılar yaşamasına neden olmaktadır.

Süreklilik kazanan silahlı çatışmalar, iç savaşlar, büyük salgın hastalıklar neticesinde, insanlar göçe zorlanmaktadır. Yoğun mülteci akımları ile baş gösteren krizler, ülke sınırlarını aşarak küresel bir boyut kazanmıştır. Küresel acil önlemlerin alınması gereken bu zor dönemde Türkiye, BM tarihinde ilk kez düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi’ne (DİZ) ev sahipliği yaparak, Krizlerin aşılması yönünde çözümler geliştirmek üzere tarihi bir görev üstlenmiştir.
bilgi1  
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un inisiyatifiyle 2013 yılında hazırlıklarına başlananan Dünya İnsani Zirvesi, 23-24 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyinde ve uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları, akademik dünya, özel sektör ve krizlerden etkilenen toplumların temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Zirve’de 173 üye ülke hazır bulunmuştur. Zirve sonucu olarak, BM Genel Sekreteri tarafından bir “Başkanlık Özeti” hazırlanmış ve söz konusu belge BM’nin Zirve’ye yönelik internet sayfasında yayımlanmıştır. "Başkanlık Özeti" raporuna ulaşmak için tıklayınız.
 

duyuru2resim
ClimateLaunchpad - 'Temiz' İş Fikirleri Aranıyor!

ClimateLaunchpad, Climate-KIC tarafından, Avrupa’daki temiz teknoloji (cleantech) potansiyelini açığa çıkarmak ve gelişmeleri hızlandırmak amacıyla düzenlenen Avrupa’nın en büyük temiz teknoloji iş fikri yarışmasıdır. Climate-KIC, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü’nün desteklediği, kamu sektörü, özel şirketler ve akademik alanda uluslararası işbirliğini yürüttüğü AB İklim İnovasyonu Girişimidir.

2012 yılından beri düzenlenen ClimateLaunchpad’e çevreci iş fikri olan ve girişimciliği benimseyen herkes başvurabilmektedir. Katılımcıların; fikirlerini gerçekleştirdikleri bir işlerinin olmaması ya da işleri varsa bu işi bir yıldan daha az bir süre önce kurmuş olmalarıve bu iş fikri üzerinden bir karlarının olmaması gerekmektedir. Ayrıca, iş fikrinin 200.000 Euro’dan daha az bir yatırıma ihtiyaç duyması ve daha önce fikri mülkiyet hakkının bir ürün/prototip ya da ticari çözüm olarak satılmamış olması şartı aranmaktadır.

Gönüllü ekiplerin desteği ile katılımcı ülkelerde duyurusu yapılan ClimateLaunchpad iş fikirleri yarışması, başvurudan itibaren 6 aylık bir süreçte sonuçlanmakta. Bu sene Türkiye için son katılım tarihi 11 Haziran 2016 olarak belirlendi. Yarışma hakkında daha detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.(Ekoiq)
 
Güncel Haberler

yan resim1   İklim Eylem Zirvesi 2016 Yapıldı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-moon, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen İklim Eylem Zirvesi 2016'nın açılışında konuştu. Washington'daki zirvede Paris'te verilen taahhütlerin yerine getirilmesi çabalarını ele alacaklarını belirten Ban Ki-moon, sürdürülebilir enerji ve toprak kullanımı, şehirler, ulaşım ve karar vermede etkin araçlara odaklanacaklarını kaydetti. Zirvenin diğer açılış konuşmasını yapan Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim de Paris'te varılan tarihi iklim anlaşmasının risk altında bulunduğuna dikkati çekti. "Çok büyük endişe duyuyorum" ifadesini kullanan Kim, ülkelere iklim anlaşmasının şartlarının yerine getirilmesi çağrısında bulunarak, kaybedecek zamanları olmadığını bildirdi. (Haberler)

yan resim2   İptal Edilen Karbon Tutma ve Saklama Projeleri
Amerikan Enerji Bakanlığı bir karbon tutma ve saklama projesine verdiği desteği daha kesti. Teksas Temiz Enerji Projesi adı verilen projenin kurulacak olan kömürlü termik santralden salınacak olan karbondioksidin tutularak saklanması sonucu senede 2 milyon ton daha az karbondioksidin atmosfere salınmasına neden olacaktı. Başlangıç maliyeti 2 milyar dolar olan bu proje altı sene içerisinde tamamlanamamakla kalmamış, ayrıca maliyeti de 4 milyar dolara yükselmişti. Enerji Bakanlığı ise bu proje maliyetinin 450 milyon dolarlık kısmını üstlenmişti. Bakanlığın bu desteği kesmesiyle projenin tamamlanma şansı kalmamış oldu. (CNN Türk)

yan resim3   İnsanların Doğaya Verdiği Zarar, Doğanın Kendini Yenilemesinden Daha Hızlı
1203 biliminsanı, yüzlerce bilimsel kurum ve 160'tan fazla devletin ortak katılımıyla yürütülen ve de UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı) kapsamında bir araya getirilen çalışma raporunun sonucuna göre eğer önlem alınmazsa su ve gıda güvenliği, biyolojik çeşitlilik, okyanus yaşamı ve kara hayatını ilgilendiren sorunlar yaşanacak. BM'e göre sürdürülebilir gelişim yolları benimsenip hayata geçirilemezse su ve gıda gibi kaynakların kullanımı uzun vadede bunların yokluğuna yol açacak. Öncelikli olarak gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeleri etkileyecek olan kuraklık, susuzluk ve gıda yetersizliği sorunları gün geçtikçe artacak. Rapor ayrıca çevre sorunları ile ilgili yapılması gereken ölçümlerin -hava kirliliği, sualtı ekosistemindeki olumsuz değişimler, modern tarım tekniklerinin kara hayatına etkileri gibi- yetersiz olduğunu ortaya koyuyor. (The Guardian)

yan resim4   EIA: “Küresel enerji tüketimi 2040’a kadar %48 artacak”
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), küresel enerji tüketiminin 2040’a kadar %48 artacağını duyurdu. EIA, “2016 Uluslararası Enerji Görünümü” raporunda, enerji tüketimindeki söz konusu artışın büyük kısmının, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) Asya kıtası ülkelerindeki güçlü ekonomik büyümenin getirdiği artan enerji talebinden kaynaklanacağını belirtti. Fosil yakıtlardan kaynaklanan çevresel kaygılar nedeniyle yenilenebilir ve nükleer enerjinin “dünyanın en hızlı artan enerji kaynakları” olacağının ifade edildiği raporda, 2040 yılına kadar yenilenebilir enerji kapasitesinin her yıl yüzde 2,6, nükleer enerji kullanımının da her yıl yüzde 2,3 artacağının tahmin edildiği bildirildi. (Enerji Enstitüsü)

yanresim5   Dünya İçin Kritik Eşik
Haziran ayı gezegenimiz için önemli bir anlam taşıyor. Tasmanya'daki Cape Grim ölçüm Merkezi'nde kırk yıldır yapılan karbondioksit ölçümleri ilk defa 400ppm seviyesinin üzerine çıkacak ve bir daha da bu seviyenin altına düşmesi beklenmiyor. Bu tüm Dünya için kritik bir eşiğin aşıldığı anlamına geliyor. İklim değişikliğinin önemli etkilerinden sakınmak için hızlı bir şekilde karbondioksit oranını 350ppm seviyesine düşürmemiz gerekiyor. Dünya'daki yaşamın bildiğimiz ve alıştığımız gibi kalabilmesi için karbondioksit oranının 450ppm seviyesini aşmaması gerekiyor. (CNN Türk)

yanresim6  
TEMA'dan "Kömürsüz Yaşam Herkesin Hakkı"
Kömürün ve kömürlü termik santralların zararlarını anlatmak üzere bir dizi etkinlik düzenleyen TEMA Vakfı, Mayıs ayı boyunca gönüllüleriyle birlikte bulunduğu her yerde “Kömürsüz yaşam herkesin hakkı” diyecek. TEMA Vakfı gönüllüleri, Türkiye’nin pek çok noktasında bisiklet turundan uçurtma şenliğine kadar pek çok etkinlik düzenleyerek kömürle ilgili gerçeklere dikkat çekecek ve karar vericilere de “kömürü bırak” çağrısı yapacak. (Ekoiq)

yanresim7   Ülker, Sürdürülebilirlik Raporunu Açıkladı
Sürdürülebilirlik ilkelerini ve 2024 hedeflerini 'Bu Dünya Bizim' konsepti altında duyuran Ülker Bisküvi, 'Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı. Rapor’da sürdürülebilirlik alanında yapılan çalışmalar ve yatırımlar anlatılıyor. Rapora göre Ülker, geçen yıl satın aldığı buğdayın yüzde 80’ini iç piyasadan temin etti. Ayrıca, dağıtım filosundaki düzenleme ile bir önceki yıla göre 170 bin kilometre daha az yol kat edip karbon emisyonunu 180 ton azalttı. Bu da dünyanın çevresinin dört kez daha az dönülmesi anlamına geliyor. 'Sürdürülebilirlik' kavramını, iş hayatının her alanını kapsayacak şekilde genişleterek 'Çevre', 'Değer Zinciri', 'İnovasyon', 'Çalışanlar', 'Toplumsal Sorumluluk' ve 'Liderlik' başlıkları altında toplayan Ülker belirlediği hedeflere, 2024 yılına kadar ulaşmayı planlıyor. (Hürriyet)

yanresim8   Borusan EnBW Enerji’den Çocuklara Yenilenebilir Enerji Eğitimi
Borusan EnBW Enerji, gelecek nesillerin sürdürülebilirlik kavramını tanımaları, yenilenebilir enerji kaynaklarını öğrenmeleri ve enerji verimliliğini benimsemeleri amacıyla ilköğretim 7’inci sınıf öğrencilerine yönelik ‘Gelecek Nesiller İçin İyi Enerji’ eğitimlerini başlattı. İlk eğitim Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yer alan Hasan Orhan İlköğretim Okulu’nda gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında öğrenciler; Türkiye’de elektrik enerjisi üretiminde kullanılan kaynaklar, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim yapan enerji santral çeşitleri ve nasıl çalıştıkları ile enerji verimliliği kapsamında neler yapabilecekleri hakkında bilgilendirildiler. Eğitim sonrası Borusan EnBW Enerji Balabanlı Rüzgar Enerji Santrali’nde saha gezisi yapan öğrenciler, rüzgar santrallerinin nasıl çalıştığını ve temiz enerjinin faydalarını öğrendiler. (Alternatif Enerji)

 

bilgi1   HEDEF 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
Ekonomik büyümenin sürdürülebliir yöntemlerle hızlandırılması ve devamlılığın sağlaması. Ekonomik üretim seviyelerini yukarı çekip, işsizlik ve genç işsizlik sorunlarını azaltıcı, gelişime yönelik tedbirlerin alınması. İşçi haklarının korunması ve güvenli iş ortamlarının oluşturulması.

Sosyal Medyada SDSN - Turkey

  facebook   twitter   google+   linkedin  

 

 

 

  UNSDSN | Turkey bülteninde yer almasını istediğiniz haber ve duyuruları göndermek; soru ve önerilerinizi bize iletmek için
kullanabileceğiniz e-posta adresi: unsdsn@boun.edu.tr
  UNSDSN | Turkey bülten e-posta listesinden çıkmak için tıklayınız.