Temmuz 2016

2016-08-01
img

 

SDSN
       Temmuz 2016
 

duyuru1resim

25 Eylül 2015'te dünya liderleri toplanarak Birleşmiş Milletler'in uygulamasını talep ettikleri 17 Küresel Hedefi belirlediler. SDSN - Sustainable Development Solutions Network'ün temel amacı sürdürülebilir gelişimi tüm dünyaya yayabilmek adına bu 17 Küresel Hedefin bölgesel, ulusal ve küresel düzeyde uygulanmasını sağlamaktır.

*UN SDSN - Turkey tarafından hazırlanan aylık bültende her ay bu hedeflerle ilgili bazı bilgileri en alttaki bilgi köşesinde bulabilirsiniz. Tüm bilgiler ayrıca UN SDSN Turkey web sayfasında yer alacaktır.

Duyurular


duyuru2resim

Küresel Hedefler İndeks ve Gösterge Tabloları

SDSN’in, Alman düşünce kuruluşu Bertelsman Stiftung ile birlikte hazırladığı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Endeksi ve Göstergeleri (SDG Index ve Dahdboards) Raporu, Temmuz ayında Birleşmiş Milletler’de (New York) düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Üst Düzeyli Siyasi Forumu’nda açıklandı. Rapor, Birleşmiş Milletler tarafından Eylül 2015’te kabul edilen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (BM-SKH) açısından ülkelerin performanslarını karşılaştırmaktadır.

SKH Endeks ve Gösterge Raporu, 149 ülkenin mevcut verilerinden yola çıkarak, 17 sürdürülebilirlik hedef kalemi açısından mevcut konumlarını tespit etmekte ve ülkelere 2030’a kadar gerçekleştirmeleri beklenen SKH hedeflerinde öncelik vermeleri gereken konular hakkında önemli ipuçları sunmaktadır.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin dünya çapında bilinirliğinin artırılması ve başarıyla uygulanmasını kendine misyon edinen SDSN, raporun ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda farkındalıklarını artıracağını ve ülkesel/bölgesel/küresel düzeyde iş dünyasını, STK’ları, üniversiteleri ve hükümetleri, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi konusunda harekete geçireceğini ifade etmektedir.

Belirli aralıklar ile güncellenecek olan raporun, ülkelerin SKH hedeflerinde uygulama önceliklerini belirlemelerine yardımcı olması beklenmektedir. 100 gösterge puanı üzerinden değerlendirme yapan SKH 2016 Endeksi’ne göre sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanması adına en başarılı ülkeler sırasıyla İsveç (84.5), Danimarka (83.9) ve Norveç (82.3) olmuştur. Mevcut veriler ışığında yapılan hesaplamalara göre ortaya çıkan bu sonuçlar, kuzey ülkelerinin 2030 SKH hedef gerçekleşmesine en yakın ülkeler olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak genel anlamda SKH Endeks ve Göstergeleri, yüksek gelire sahip ülkelerin de SKH hedeflerinden hala uzak olduklarını ve hedeflenen 100 değere yaklaşabilmek çalışmaları gerektiğine işaret etmektedir.

Bütün ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi açısından önemli zorlukları olduğunu gösteren SKH Endeksi’nde Türkiye (66.1) 48. sırada yer almaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Endeksi ve Göstergeleri (SDG Index ve Dahdboards) Raporu'nu indirmek için tıklayınız. Hedeflere yönelik veriler içeren gösterge tablo ve grafiklerini indirmek için tıklayınız.
 
duyuru2resim

 
bilgi1   Sürdürülebilir kalkınma için küresel hedefleri ne kadar çok kişi bilirse, o kadar başarılı olacaktır. Eğer biz bunun için çabalarsak, liderlerimiz bunu gerçekleştirebileceklerdir. Hedeflerin, daha çok insan tarafından öğrenilmesi gerekiyor. Küresel Hedefler, billboardlarda, her TV kanalı ve radyo istasyonunda, her sinema ve sınıfta, her toplulukta ve her cep telefonunda göstermek için çalışılmakta. Ama bu yeterli olmayacak. Hedefleri paylaşmak için sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Sohbette, e-postada, tartışmada, ürünlerde, evde, işyerinde, okulda, nerede olursa olsun #HERKESEANLAT. Detaylı bilgi için tıklayınız.
bilgi1  
"Aşırı yoksulluğu sona erdir. Eşitsizlik ve adaletsizlikle savaş. İklim değişikliğini düzelt." Vay canına!

Küresel Hedefler önemlidir. Dünyayı değiştiren bu hedefler hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve dünya liderleri arasında işbirliği gerektirir. Bu durumda ortalama bir bireyin etki yaratabilmesi kulağa imkansız gibi geliyor. Peki sırf bu yüzden pes mi edeceğiz? Hayır! Değişim bizimle başlar. Dünya üzerindeki her insan -aramızdaki en kayıtsız ve tembel insan bile- çözümün bir parçasıdır. Eğer hepimiz bazı çok kolay şeyleri günlük rutinlerimiz arasına sokabilirsek bu büyük fark yaratacaktır.

Hayatımızda yaoacağımız basit değişikliklerin birleşerek büyük fark yaratabileceğine vurgu yapmak üzere çarpıcı da bir isim verilmiş olan rehber, 'Tembel İnsanın Dünyayı Kurtarma Rehberi', basitten zora sıralanmış bir şekilde, seviye seviye yapabileceğimiz değişiklikleri içeriyor. Tembel İnsanın Hayatı Kurtarma Rehberi'ne ulaşmak için tıklayınız.

 

bilgi1  
Uluslararası Sürdürülebilir Gelişim Konferansı

Uluslararası Sürdürülebilir Gelişim Konferansı, 21-22 Eylül 2016 tarihlerinde New York - ABD / Columbia Üniversitesi'nde gerçekleştirilecektir. Konferansın temel amacı, 17 küresel hedefi destekleyen, pratik, uygulanabilir ve akla uygun çözümlerin üretilmesi ve tartışılması için uygun bir platform oluştumaktır. Kısaltılmış adıyla ICSD (International Conference on Sustainable Development), devlet yetkilileri, akademisyenler, Birleşmiş Milletler, uluslararası ajanslar, özel kurum ve kuruluşları bir araya getirerek, herkes için uygun, ortak çözümler üretilebilmesine olanak sağlamaktadır.

Konferansa Nijerya Çevre Bakanı, Amina Mohammed; Uluslararası gazeteci, yazar ve moderatör, Femi Oke; Abuja Başpiskoposu, John Cardinal Onaiyekan; SDSN Direktörü, Jeffrey D. Sachs; Oxford Martin Okulu Direktörü, Achim Steiner gibi önemli isimler de katılacaktır. Ayrıca New York'a gidemeyecek olanlar için de online ve interaktif katılım çözümleri bulunmaktadır. Konferans hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için tıklayınız.

 

duyuru2resim
17 Küresel Hedef- Şehirler Rehberi

2015 yılında 193 BM üyesi birleşerek 17 Küresel Hedef'in önümüzdeki 15 yılda mümkün olduğunca hızlı ve aktif bir şekilde hayata geçirilebilmesi için 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Ajandası oluşturmuşlardır. 17 Küresel Hedef (İngilizce kısaltmasıyla SDG's), sürdürülebilirlik kavramının sosyal, ekonomik ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak uygulanabilmesi için temel, anlaşılabilir ve açık bir yol haritası oluşturmaktadır.

Özellikle şehirleşmenin yoğun bir şekilde gözlemlendiği günümüzde şehirler ve de insanların yoğun olarak yaşadğı bölgelerde küresel hedeflerin anlaşılması ve uygulanması önem kazanmıştır. 11.Küresel Hedef olan 'Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam' hedefi, şehirleri ve yerleşim yerlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı, ve sürdürülebilir yerler haline getirmeyi esas almaktadır. Bu bağlamda, herkes için yaşama elverişli, güvenli ve uygun fiyatlı konut ve temel servislerin sağlanması; sürdürülebilir kentleşme için taşıma ağlarının kuvvetlendirilmesi ve toplu taşımanın desteklenmesi; dünyanın kültürel ve doğal miraslarının korunması için çabaların artırılması; şehirlerin doğaya verdiği zararların azaltılması ve şehirlerdeki yaşam alanlarının ve yeşil alanların büyütülmesi gibi alt hedefler belirlenmiştir.

17 Küresel Hedef- Şehirler Rehberi, küresel hedeflerin şehirlerde ne şekilde hayata geçirilebileceği ile ilgili bilgiler içermektedir. Henüz Türkçe çevirisi bulunmayan 17 Küresel Hedef-Şehirler Rehberi'nin orjinal dili olan İngilizce versiyonuna ulaşmak için tıklayınız.
 
Güncel Haberler

yan resim1   İngiltere'den İklim Değişikliğiyle Mücadelede İddialı Hedef
İngiltere iklim değişikliğiyle mücadele konusunda iddialı bir hedef belirleyerek, 2032'ye kadar karbon emisyonlarında %57 oranında azaltım yapmayı taahhüt etti. Bu, uluslararası iklim pazarlıklarında 2050 yılına dek emisyonları %80 azaltma sözü veren İngiltere'nin amacına ulaşması yolunda önemli bir adım olarak görülüyor. Ancak hükümete danışmanlık yapan İklim Değişikliği Komitesi (CCC) yeni bütçenin onayından hemen sonra bir rapor yayımlayarak, emisyonların artmakta olduğu konut, tarım ve ulaşım gibi sektörlerde değişiklikler yapılmazsa hedeflerin tutturulamayacağı uyarısında bulundu. (BBC)

yan resim2  
Karbon Vergisi Sürdürülebilir Enerji Politikası için Önemli Bir Araç
Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi (EDAM) tarafından hazırlanan “Karbon Vergisi” adlı bilgi notu yayımlandı. Bilgi notu, Paris İklim Anlaşması sonrası giderek daha fazla uygulanmaya başlanan karbon vergisinin ne olduğunu, hangi ülkelerde nasıl uygulandığını ve sera gazlarının azaltımı için uygulanan diğer finansal yöntemler ile karşılaştırmasını içeriyor. Karbon vergisinin sürdürülebilir bir enerji politikası için giderek daha önemli bir araç olduğunu ortaya koyan bilgi notu, bu mekanizmanın Türkiye için de önemli fırsatlar sunduğunu gösteriyor. (Dünya)

yan resim3   Sıcakların Artması Çalışmayı Zorlaştırıyor
Birleşmiş Milletler, artan sıcaklıkların çalışmayı zorlaştırarak toplam iş gücünün düşebileceği yönünde uyardı. Birleşmiş Milletler tarafından yapılmış araştırmaya göre 2030'da iş gücündeki azalma, küresel ekonomiyi 2 trilyon dolar değerinde bir zarara uğratabilir. Özellikle Asya kıtasında yoğunlaşmış olan ve iklim değişikliğine bağlı olarak ekonomisi olumsuz etkilenecek 43 ülkenin arasında Çin, Rusya, Hindistan, Meksika, Amerika gibi ülkeler de yer alıyor. Ayrıca, iklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışları Güneydoğu Asya'da toplam çalışma saatilerinde -20'lik bir düşüşe sebep oldu. Bu azalmanın 2050 yılında iki katına çıkacağı öngörülüyor. (Bloomberg)

yan resim4   Güneşte Lichtenstein, Rüzgarda Danimarka Birinci
İşvicre Zürich merkezli SolarSuperState Platformu, 30 Haziran 2016 tarihinde Almanya’nın Köln kentinde yapılan 5. Uluslararası Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilirlik Konferansı sırasında bu yıl kişi başına en çok güneş ve rüzgar enerjisi kurulu gücüne sahip ülkeler listesini yayımladı. Buna göre, kişi başına güneş enerjisi kurulu gücünde geçen yıl olduğu gibi Lichtenstein ilk sırayı aldı. Kişi başına 532 Watt’lık (2015: 481 Watt) kurulu güce sahip Lichtenstein’ı 486 Watt ile Almanya (2015: 473 Watt) ve 311 Watt ile İtalya (2015: 303 Watt) izledi. Kişi başına rüzgar enerjisi kurulu gücü sıralamasında ise Danimarka yine birinci oldu. 875 Watt’lık kişi başına RES kurulu gücüne sahip Danimarka’yı (2015: 852 Watt) 610 Watt ile İsveç (2015: 557 Watt) ve 549 Watt ile Almanya (2015: 495 Watt) izledi. (Dünya)

yanresim5   Yüzlerce Ölümden Küresel Isınma Sorumlu
Oxford Üniversitesi'nden Dr Daniel Mitchell'in önderliğinde yürütülen çalışma raporuna göre insan kaynaklı küresel iklim değişikliği, aşırı sıcaklara bağlı ölümleri Paris'te %70, Londra'da %20 oranında arttırdı. Bu araştırmaya göre 2003 yılında yaşanmış olan sıcak hava dalgası Avrupa'da yüzlerce kişinin ölümüne sebep oldu. Paris'te aşırı sıcaklardan ölen 735 kişinin 506'sının küresel iklim değişikliğinin sebep olduğu aşırı sıcaklardan öldüğü tespit edildi. Benzer şekilde, Londra'da sıcaklar yüzünden hayatını kaybeden 315 kişinin 64'ünün ölümü küresel iklim değişiklğine bağlı olarak gerçekleşti. Dr. Mitchell endüstri dönemi öncesinde kıyasla sadece 1C'lik küresel ısınmanın nasıl bu kadar etkili olduğunu algılamanın güç olabileceğini; ancak gelecekte küresel iklim değişikliğinin daha çok aşırı sıcak günlere ve dolayısıyla da daha çok insanın ölümüne sebep olabileceğini kaydetti. (The Guardian)

yanresim6  
Kömürlü Termik Santraller Avrupa Birliği’nde Hava Kirliliğinin En Önemli Nedenlerinden Biri
Yeni yayımlanan “Avrupa’nın Kara Bulutu” raporuna göre 2013’te kömürlü termik santrallerden kaynaklı hava kirliliği Avrupa’da 22 bin 900 erken ölüme ve 62,3 milyar euro sağlık maliyetine neden oldu. Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL), WWF-Avrupa Politikalar Ofisi ve Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN-Avrupa) tarafından hazırlanan rapor ile ilk defa, Avrupa Birliği çapında kömürlü termik santrallerin uzun mesafeli etkileri ele alındı. Kömürlü termik santrallerin yarattığı hava kirliliğinin komşu ülkelerde neden olduğu sağlık etkileri analiz edildi. Avrupa Birliği üyesi ülkeler içinde en kirli termik santraller, Polonya, Almanya, Romanya, Bulgaristan ve İngiltere’de bulunuyor. Bu termik santrallerden en çok etkilenen ülkelerin başında ise Almanya, İtalya, Fransa, Yunanistan ve Macaristan geliyor. (Dünya)

yanresim7   Çin’de Sellerden Dolayı 186 Kişi Hayatını Kaybetti
Çin’deki şiddetli muson yağışları Yangzte Nehri’nin taşmasına, 186 kişinin ölümüne,45 kişinin kaybolmasına ve en az 7.6 milyar dolar zarara sebep oldu. Hubei Sivil İşler Dairesi, vilayette 1.5 milyon insanın tahliye edildiğini ya da yardıma muhtaç olduğunu, takriben 9,000 ev çöktüğünü ya da ciddi hasar gördüğünü ve 710,000 hektardan fazla ürünün zarar gördüğünü söyledi. Sigorta simsarı Aon Benfield’in Mayıs 2016 Felaket Raporu‘na göre, sel felaketleri yüzünden oluşan 7.6 milyar dolarlık hasar bu selleri 2016 yılının şimdiye kadarki en maliyetli ve ikinci en ölümcül hava muhalefetine bağlı felaketi yaptı.(Yeşil Gazete)

yanresim8   Panasonic, Japonya’da Geleceğin Sürdürülebilir Akıllı Şehrini İnşa Edecek
Panasonic, Nomura Real Estate Development Co. Ltd. işbirliği ile Japonya’da geleceğin şehrini inşa etmek üzere harekete geçti. Proje, “Sürdürülebilir Akıllı Şehir” olarak hayata geçirilecek. Doğal afetlere karşı dayanıklı olarak akıllı enerji ağını gerçekleştirmek amacıyla planlanan enerji tesisi, şehrin merkezinde yer alacak. Tesis, temiz şehir gazı kullanıp ortak üretim sisteminden yararlanacak. Bu ortak üretim sistemi, soğutma, ısıtma ve sıcak su tedariki için güç üretirken ortaya çıkan ısıyı da verimli bir şekilde kullanacak. Ayrıca, şehir için tasarlanan akıllı yaşam alanlarında, güneş enerjisi panelleri ve depolama pillerini birleştiren bir sistem kurularak yenilenebilir enerjinin verimli bir şekilde kullanılması sağlanacak. (Enerji Enstitüsü)

 

bilgi1   HEDEF 10: Eşitsizliklerin Azaltılması
Nüfusun en az kazanan %40'lık kesiminin gelir seviyesinin yükseltilmesi;
Sosyal, ekonomik ve siyasi hayata katılımın yaş, cinsiyet, ırk ve etnik köken gözetilmeden desteklenmesi;
Eşitlik için mali politikalar ve sosyal güvenlik politikaları oluşturulması;
Uluslararası organizasyonlarda gelişmekte olan ülkelerin temsilinin güçlendirilmesi;
Güvenli ve sorumlu göç politikalarına olanak sağlanması.

Sosyal Medyada SDSN - Turkey

  facebook   twitter   google+   linkedin  

 

 

 

  UNSDSN | Turkey bülteninde yer almasını istediğiniz haber ve duyuruları göndermek; soru ve önerilerinizi bize iletmek için
kullanabileceğiniz e-posta adresi: unsdsn@boun.edu.tr
  UNSDSN | Turkey bülten e-posta listesinden çıkmak için tıklayınız.