15 Oca 2021

FABLE Girişimi, 7. Konsorsiyum Toplantısına ev sahipliği yaptı

Gıda, Tarım, Biyoçeşitlilik, Arazi Kullanımı ve Enerji (FABLE) Konsorsiyumu, FABLE’ın ikinci küresel raporunun lansmanını da içeren 7. Konsorsiyum Toplantısını 1-3 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirdi. Üç günlük etkileşimli oturumlarda Konsorsiyum üyeleri, FABLE’ın politikasını ve bilimsel başarılarını geliştirmeye devam etmek için görüşlerini ve önerdikleri eylemleri paylaştı. Glasgow ve Kunming’de düzenlenecek iklim ve biyolojik çeşitlilik Taraflar Toplantıları’nın da düzenleneceği 2021’de sürdürülebilir arazi kullanımı ve gıda sistemlerine ilişkin ulusal eylemleri desteklemek üzere kapsamlı bir yol haritası oluşturulmasına karar verildi.

Toplantı, FABLE’ın 2. Küresel Raporunun yayınlanmasıyla 3 Aralık’ta sona erdi. FABLE Konsorsiyumunun bu ikinci küresel raporu, 20 ülke için arazi kullanımının ve gıda sistemlerinin sürdürülebilir hale getirilmesini incelemekte. Raporun bulguları, gıda üretimi, biyolojik çeşitlilik, iklim ve beslenme alanlarındaki entegre stratejilerin Paris Anlaşması’nın ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın hedeflerini karşılayabileceğini, ancak tüm ülkelerde derin dönüşümler gerektiğini göstermekte.

Bir cevap yazın