26 Eki 2018

İhtiyaç Analizi Çalıştayı

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES), Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarını (STK) güçlendirmeyi ve bu kapsamda özellikle gençliğe yönelik çalışmalar yapmayı öncelikli amaçlarından biri olarak görmektedir. Bu amaca uygun olarak; İyi Yönetişimi Yakalamak isimli bir proje başlatmıştır.

Proje, sivil toplum kuruluşları, ortaklar, danışma kurulu, gençlik komiteleri, eğitimler, uzmanlar ve paydaşlarla uygulanacaktır. Proje kapsamında, kapasite geliştirmeyi ve bilginin zenginleştirilmesini amaçlayan eğitimler; paydaşlar arası etkileşim ve diyaloğu artıracak etkinlikler; gençlere yönelik staj imkanları; farklı jenerasyonların birlikte öğrenme ve proje geliştirmeyi deneyimleyecekleri komisyonlar oluşturulacaktır.

İyi yönetişim tanım gereği tüm aktörlerin katılımını gerektirir. Sivil toplum, daha fazla sosyal etki elde etme amacı ile sürekli olarak değişime uğrayan kritik bir aktördür. Güncel bilgiyle donanmış, uygun kapasite ve uzmanlığa sahip, profesyonel bir sivil toplum sektörü sosyal kalkınma için zorunlu bir bileşendir. STK’ların iyi yönetişimin kalbi olduğu gerçeğine dayalı olarak; eğitim ve kapasite güçlendirme aktiviteleri sunulacaktır. Bu çalışmaları etkin bir şekilde yürütebilmek amacıyla sizlerin de katkısıyla sivil toplumun ihtiyaçlarını doğru belirlemek ve bu ihtiyaçların karşılanmasını sağlayacak yol haritasını birlikte tasarlayıp düzenlemeyi amaçlamaktayız.

CIES sivil toplum ve araştırma merkezlerindeki kilit aktörlerin katılımıyla, sivil toplum kuruluşlarında değişen ihtiyaçları tespit etmek, öncelikli eğitim ve kapasite geliştirme alanlarını belirlemek ve yapıcı diyaloğu teşvik edebilmek amacıyla bir İhtiyaç Analizi Çalıştayı düzenleyecektir. Çalıştay, sivil toplum kuruluşlarının kurumsal konulardaki ihtiyaçlarının analizine ve çözüm yollarına odaklanacaktır. Bu başlık altında aşağıdaki konular ele alınacaktır:

• STKların organizasyonel kapasiteleri ve iletişim yetileri

• Aktif katılımı ve gönüllülüğü arttıracak stratejiler ve temalar

• STKların geleceği

Sizi 26 Nisan 2018 tarihinde Kadir Has Üniversitesi Araştırma Merkezleri, Konak Toplantı Salonu’nda saat 9.30’da gerçekleştirecek bu çalıştaya davet etmek istiyoruz.

Çalıştaya kurumunuzdan bir katılımcı için geri dönüş yapabilirseniz çok memnun oluruz. Katılmak isteyen kişilerin değerlendirilmek üzere güncel CV’lerini guzin.ozturk@khas.edu.tr adresine yollamalarını rica ederiz.

Bir cevap yazın