11 Haz 2020

Kız Çocuklarının Sürdürülebilirlik Elçileri olarak Güçlendirilmesi Projesi

İnsanlık tarihinde, kimseyi geride bırakmayacak bir gelecek yaratmayı hedefleyen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı, Eylül 2015’te Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin onayı ile kabul edilen ilk küresel sözleşmedir. Amaçlar, insanlığın ve gezegenimizin esenliğinin her yönünü kapsamakta; yoksulluğa son vermek, gezegenimizi korumak, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel bir çağrı yapmaktadır.

Birleşmiş Milletler üyesi devletler, 2030 Gündemi adıyla da anılan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını gerçekleştirmek için mali kaynakları seferber etmeyi, ulusal uygulamaları geliştirmeyi, kurumları güçlendirmeyi ve kimseyi geride bırakmamayı taahhüt etseler de 2020’yi yaşadığımız bugünlerde çok az sayıda değişiklik yerine getirildi. İşte bu nedenle Eylül 2019’da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel, yerel ve bireysel düzeylerde toplumun tüm kesimlerini on yıllık bir eylem için harekete geçmeye çağırdı. Bu küresel çağrıya Türkiye’nin, Anadolu’nun şirin ilçesi Ladik’ten önemli bir yanıt geldi.

30 Mayıs – 6 Haziran 2020 tarihleri arasında, Türkiye’deki Kanada Büyükelçiliği, Ladik Belediyesi, Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, TOÇEV Tuvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı, Samsun Avdan Enerji, TAGES, UN SDSN Turkey ve Turkish Voice of Canada ortaklığında “Kız Çocuklarının Sürdürülebilirlik ve Çevre Elçileri olarak Güçlendirilmesi” projesi gerçekleştirildi.

Kız Çocuklarının Sürdürülebilirlik Elçileri olarak Güçlendirilmesi Projesi,  Küresel Amaçların Ladik’te yerelleştirilmesini, Ladik’ten küresel harekete uzanacak olan 12-13 yaşındaki kız öğrencilerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda “Sürdürülebilirlik ve Çevre Elçisi”  olarak yetiştirilmesini hedefledi. Proje, kadın-erkek eşitliği ilkesinden hareketle, kız çocuklarının çevreye ve topluma duyarlı sorumlu vatandaşlar olarak gelişimine katkı sunarak; geleceğin girişimci kadın liderlerini yetiştirmeyi amaçladı. Proje katılımcılarına, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ışığında, yaşadıkları mahallerinde, şehirlerinde, ülkelerinde ve dünyada mevcut sorunlar konusunda bir farkındalık sağlandı ve bir çözüm üretmeleri konusunda bir yol haritası sunuldu.

Ladik Sürdürülebilirlik ve Çevre Elçileri, Ladik’in suyu, toprağı, havası, iklimi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşitsizliklerin giderilmesi konularında çeşitli çözümler üreterek; yerelde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın hayata geçirilmesi ve ihtiyaç duyulan dönüşümlerin gerçekleştirilmesi için çalışmalara başladı.

Yoksulluğun sona erdirilmesinden, cinsiyet eşitliğine, iklim değişikliğinden, eşitsizliklerin azaltılmasına ve finansal açıkların kapatılmasına kadar dünyanın en büyük zorluklarına sürdürülebilir çözümleri hızlandırmamız gereken önümüzdeki Eylem On Yılı içinde, Proje; Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın ve 2030 Gündemi’nin gerçekleştirilmesi için kamu, yerel yönetimler, sivil toplum, özel sektör ve akademi işbirliğinin örnek bir çalışması oldu.

Please click the link to read this text in English.

Bir cevap yazın