Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

/Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri2018-10-12T09:00:56+00:00

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 3 yılda SDSN’in aktif katılımı ile hükümetler arası görüşmeler yapılarak kararlaştırılmıştır

✓ 1. Yoksulluğu her yer her yönü ile sona erdirmek.
✓ 2. Açlığı sona erdirmek, gıda güvenliğini sağlamak, herkesin sağlıklı ve besleyici yiyeceklere ulaşmasını sağlamak ve sürdürülebilir tarımı güçlendirmek.
✓ 3. Sağlıklı yaşam koşulları korumak ve her yaşta herkes için eşit yaşam ile sağlıklı olmayı benimsemek.
✓ 4. Tüm insanlar için kapsayıcı ve iyi eğitimin sağlanması ve hayat boyu eğitim olanaklarının desteklenmek.
✓ 5. Cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınları ve kız çocuklarının toplum içindeki yerlerini güçlü kılmak.
✓ 6. Herkes için temiz su, güvenli ve hijyenik altyapıya ile erişiminin sağlanması.
✓ 7. Herkes düşük maliyetli, güvenilir ve süründürülebilir temiz ve modern enerjiye ulaşımı sağlanmalı.
✓ 8. Devamlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek, verimli ve uygun çalışma koşullarını oluşturmak.
✓ 9. Dayanıklı bir altyapı inşa etmek, kapsayıcı ve süründürülebilir sanayileşme ve inovasyonu desteklemek.

✓ 10. Ülkeler arası ve ülke içindeki kişiler arasında eşitsizliği azaltmak.
✓ 11. Şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirmek.
✓ 12. Sürdürülebilir üretim ve tüketimin sağlanmasının yanında gıda atıkları ve israfın durdurulmasını sağlamak.
✓ 13. İklim değişikliği ve etkileriyle mücadele etmek için acil ve hızlı ulaşılabilir çözümler üretmek.
✓ 14. Okyanusları, denizleri ve sualtı yaşamını korumak ve sürdürülebilir kalkınma ekseninde kullanmak.
✓ 15. Ekosistemi korumak verilen zararları gidermek ve sürdürülebilir kullanım ortamlarını sağlamak ve içinde yaşayan canlı türlerini korumak, çölleşme ile savaşmak, toprak verimliliği ve bio çeşitlilik kaybını durdurmak ve tersine çevirmek.
✓ 16. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde barış içerisinde ve kapsayıcı toplumları desteklemek, herkes için adalet sağlamak, her seviyede hesap verilebilirlik ilkesine sahip verimli ve kapsayıcı kurumlar oluşturmak.
✓ 17. Sürdürülebilir kalkınma için global destek ağının canlandırılması ve hedeflerin uygulanabilirliğinin güçlendirilmesini sağlamak.

Üye Olun
Üyelerimiz

Duyurular

Haberlerler

İletişim Bilgileri

Boğaziçi Üniversitesi A:34342 Bebek/İstanbul

Phone: +90 212 287 03 12 D: 128 - 129

Mobile: +90 0533 468 96 65

Fax: +90 212 287 03 14