08 Tem 2020

Sürdürülebilir Kalkınma Raporu 2020 Değerlendirme Toplantısı

Sürdürülebilir Kalkınma Raporu 2020

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Covid-19

Değerlendirme Toplantısı

16 Temmuz 2020, Perşembe

10:30-12:00

Sürdürülebilir kalkınma konusunda toplumların bilinçlenmesini, kamu ve özel sektörün iş birliği ve dayanışma içinde çalışmasını, değişen küresel koşullara bütüncül bir anlayışla çözümler üretilmesini teşvik eden 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı, akademi, iş dünyası ve sivil toplum işbirliğinde BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağları (Sustainable Development Solutions Networks-SDSN) aracılığı ile dünya kamuoyu ile paylaşılmaktadır.  UN SDSN’in küresel hedeflerine uyumlu olarak Haziran 2014’te kurulan Türkiye Ağı, sürdürülebilir kalkınma kavramı çerçevesinde sürdürülebilir enerji yönetimi, doğal kaynakların verimli ve sürdürülebilir yönetimi, bireylerin ve toplumların sağlık ve eğitim hizmetlerine eşit ve sürdürülebilir erişimi gibi öncelikli ve gelişime açık alanları, kamuoyunun ve tüm karar alıcıların gündeminde tutmak üzere veri temelli, güvenilir bilgi, araştırma, politika ve yerel çözüm önerileri geliştirmektedir.

Bertelsmann Stiftung ve Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) işbirliğinde gerçekleştirilen ve “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Covid-19 ” başlığı ile bu yıl beşincisi yayımlanan Sürdürülebilir Kalkınma Raporu 2020, Covid-19’un Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar) üzerindeki etkilerine değinmekte ve ülkelerin SKA’lara yönelik ilerlemesini değerlendirmektedir. 2016’dan bu yana yıllık olarak yayımlanan Sürdürülebilir Kalkınma Raporu’nun 2020 versiyonunu ve Türkiye performansını 16 Temmuz Perşembe günü saat 10:30-12:00 arasında Dr. Tamer Atabarut moderasyonunda Prof. Dr. Fikret Adaman, Prof. Dr. Mine Eder ve Prof. Dr. Levent Kurnaz ile değerlendireceğimiz “Sürdürülebilir Kalkınma Raporu 2020” webinarına bekliyoruz.

Etkinliğe kayıt olmak için tıklayınız.

PROGRAM

10:30 – 10:40

“Sürdürülebilir Kalkınma Raporu 2020„ Genel Bilgilendirme ve Moderasyon

Dr. Tamer Atabarut, Boğaziçi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ve UN SDSN Türkiye Direktörü

10:40 – 11:00

“Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Ekonomik Boyutu ve 2020 Değerlendirmesi”

Prof. Dr. Fikret Adaman, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi, UN SDSN Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi

11:00 – 11:20

“Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Sosyal Boyutu ve 2020 Değerlendirmesi”

Prof. Dr. Mine Eder, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, UN SDSN Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi

11:20 – 11:40

“Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Çevresel Boyutu ve 2020 Değerlendirmesi”

Prof. Dr. Levent Kurnaz, Boğaziçi Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi, UN SDSN Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi

11:40 – 11:55

Soru – Cevap

11:55 – 12:00

Özet ve Kapanış

Bir cevap yazın