10 May 2020

Sürdürülebilir Şehirler ve İklim Değişikliği Online Eğitim Programı

Eğitimin Konusu:  Türkiye’de yerel yönetimlerin iklim değişikliği ile mücadele konusunda kapasitelerini geliştirmeye yönelik online sertifika eğitim programı düzenlemektir.

Eğitimin Amacı: Türkiye’de iklim değişikliği ile yerel düzeyde mücadelenin hızlandırılarak güçlendirilmesi ve planlı, bütünleşik, katılımcı ve iklim adaletine uygun bir şekilde yürütülmesi için yerel yönetimlerin kapasitesini artırmayı amaçlamaktadır.

Eğitimin Hedefleri: Türkiye’de büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinde çalışan ilgili idari personelin iklim değişikliğine yönelik azaltım (mitigasyon) ve uyum (adaptasyon) eylemleri hakkında kapsamlı ve güncel bilgileri edinmelerini  sağlayan ve iklim eylem planı hazırlama ve uygulama süreçleri hakkında bilgi birikimlerini arttıran bir eğitimi gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Belediye çalışanlarının iklim değişikliğine karşı en az bir azaltım ve/veya uyum eylem projesini örnek teşkil edecek şekilde hazırlanmasını desteklemeyi ve çalışma pratiklerini geliştirmeyi de hedeflemektedir.

Eğitim Yapısı: Yedi hafta sürecek olan sertifika programı toplamda 20 saatlik online dersler verilecektir. Sonrasında, oluşturulacak küçük çalışma gruplarıyla proje yazımı atölyeleri (2 saat) düzenlenecektir. Bundan sonraki süreçte, katılımcı belediye çalışanları teorik olarak aldıkları bilgileri pratiğe dökmek üzere kendi bölgelerine yönelik seçtikleri bir alanda örnek bir iklim eylemi tasarlayacaktır. 2 hafta sürecek çalışmalarının sonunda, katılımcılar proje değerlendirme toplantısında tasarladıkları projelerin sunumunu yapacaktır. Programı başarıyla tamamlayan belediye çalışanları sertifika almaya hak kazanacaktır.

Detaylı bilgi ve kayıt için etkinlik sayfasına gidebilirsiniz.

Bir cevap yazın