16 Şub 2021

TÜBA – Sürdürülebilir Kalkınma ve Finans Çalışma Grubu – “Döngüsel Ekonomi Sempozyumu”

Birleşmiş Milletler’in 2015 yılında ilan etmiş olduğu 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı, dünyada yoksulluğun ortadan kaldırılması, gezegenin korunması ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşaması için bir yol haritası sunmaktadır. Yoksulluk ve açlığın sona erdirilmesi, sağlıklı bireyler yetiştirmek, nitelikli bir eğitim tahsis etmek, temiz su ve sıhhi koşullara dünyadaki her bireyin ulaşmasını sağlamak, erişilebilir ve temiz enerjiyi temin etmek, insanlara yakışır istihdam sahaları oluşturarak ekonomik gelişmeye katkı sunmak, sanayi, yenilikçilik ve altyapıda gelişmek, eşitsizliklerin azaltılması yönünde adımlar atmak, sürdürülebilir şehirler ve yaşam alanları oluşturmak, sorumlu tüketim ve üretimi sağlamak, iklim değişikliği gibi çevre problemleri ile mücadele etmek, barış ve adaleti tesis etmek ve tüm bu amaçlar için ortaklıklar kurmak başlıkları ile özetlenen 17 Küresel Amaç birbirleriyle yakından bağlantılıdır.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, UN SDSN Türkiye, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve TÜBA Sürdürülebilir Kalkınma, Finans ve Çevre Çalışma Grubu ortaklığında düzenlenen sempozyumun 2021 yılı teması Döngüsel Ekonomi olarak belirlenmiştir. Döngüsel ekonomide oluşan her atık tekrar değerlendirilerek hammadde maliyetleri azaltılmaktadır. Bu sayede kaynak verimliliği sağlanarak daha çevreci ve sürdürülebilir bir ekonomik ekosistem inşa edilmektedir. 19-20 Şubat 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenecek Döngüsel Ekonomi Sempozyumu’nda,
• BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları bağlamında Döngüsel Ekonomi
• Dünyada Döngüsel Ekonomi Uygulamaları
• COVID-19 Sonrası Döneminde Döngüsel Ekonominin Getireceği Fırsatlar
• Döngüsel Ekonomide Kamu Politikaları
• Döngüsel Ekonomi Yatırımları
• Sektörel olarak Döngüsel Ekonomi
• Döngüsel Ekonomi ve Çevre
• Döngüsel Ekonomi ve İstihdam
• Döngüsel Ekonomi ve Finans
• Döngüsel Ekonomi ve Tarım  konu başlıkları ele alınacaktır.
UN SDSN Başkanı ve Columbia Üniversitesi Sürdürülebilirlik Merkezi Direktörü Prof. Dr. Jeffrey Sachs 19 Şubat 2021 Cuma günü 17:00-18:00 saatleri arasında “COVID-19 Sonrası Dönemde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” temalı bir konuşma gerçekleştirecektir.
Sempozyum TUBA Youtube kanalından izlenebilir:
Sempozyumun Türkçe ve İngilizce Tanıtım Kılavuzuna erişim için tıklayınız.

Bir cevap yazın