UN SDSN 2018 Yılı Liderlik Konseyi Toplantıları NewYork’ta Düzenlendi

//UN SDSN 2018 Yılı Liderlik Konseyi Toplantıları NewYork’ta Düzenlendi

UN SDSN 2018 Yılı Liderlik Konseyi Toplantıları NewYork’ta Düzenlendi

UN SDSN, dünyanın çeşitli ülkelerinden, üniversitelerin, araştırma merkezlerinin, düşünce kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve iş dünyasının bir araya gelerek oluşturduğu bir çözüm geliştirme ağıdır. Bir Birleşmiş Milletler inisiyatifi olan Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı’nın temel amacı, “Paydaşları harekete geçirerek; sürdürülebilir kalkınmaya yönelik problem çözümlerini işbirliği içerisinde geliştirmektir”.

22-29 Eylül 2018’de Birleşmiş Milletler Haftası kapsamında yıllık toplantılarını düzenleyen UN SDSN’in 13. Liderlik Konseyi Toplantıları’na, UN SDSN Türkiye Direktörü Bahar Özay katıldı.

UN SDSN Türkiye, Boğaziçi Üniversitesi’nin himayesinde 2014 yılında oluşturuldu. Temel amacı, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik çözümlerin üretilmesine katkı sunmak olan UN SDSN Türkiye, çeşitli etkinlikler ve projeler ile üniversiteleri, iş dünyasını, sivil toplumu ve kamuyu bir araya getirerek, 4 yıldır Birleşmiş Milletler 2030 Gündemi çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. UN SDSN Türkiye, sürdürülebilirlik açısından 17 başlıkta Türkiye’nin bulunduğu noktayı geliştirmek ve pozisyonunu raporlamak, sürdürülebilir kalkınma konularında çalışan paydaşları gündemden haberdar etmek, yerel, ulusal, bölgesel ve küresel çalışma zeminlerine yönlendirmek ve paydaş işbirliği ile sürdürülebilir kalkınma konusunda yürütülen ulusal,  bölgesel ve küresel kamu politikalarına katkı sunmaktadır.

UN SDSN Türkiye Direktörü Bahar Özay, 22-29 Eylül 2018 Birleşmiş Milletler New York toplantıları kapsamında, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik toplumsal dönüşüm stratejilerinin ele alındığı çalışmalara katıldı. “Altı Dönüşüm” başlığı altında,

  1. Eğitim, Cinsiyet Eşitliği ve Eşitsizliklerin Giderilmesi [1, 4, 5, 8 ve 10 no.lu SKHler ]
  2. Sağlık, Refah ve Demografik Çalışmalar [2, 3 ve 11 no.lu SKHler]
  3. Temiz Enerji ve Endüstri [SDG 7, 9, 12, 13, 14, 15]
  4. Sürdürülebilir Gıda, Arazi, Su ve Okyanuslar [2, 3, 6, 9, 13, 14 ve 15 no.lu SKHler]
  5. Akıllı Şehirler ve Taşımacılık [6, 8, 10, 11 ve 13 no.lu SKHler]
  6. Dijital Teknoloji ve Yönetişim [8, 9, 10 ve 16 no.lu SKHler]konuları,

2030 ve 2050 yılı vizyonları kapsamında tartışıldı. Bu çerçevede, dönüşümün eğitim ile olacağına inançtan yola çıkılarak toplumun bilinçlendirilmesine yönelik eğitim çalışmalarına hız kazandırılması kararlaştırıldı. İklim değişikliğine bağlı sorunlara acil çözümler geliştirilmesi, sanayi ve konutlarda enerji verimliliği, yenilenebilir enerji üretim imkanlarının artırılması, enerji verimi yüksek teknolojilerin transferi, enerji verimliliği yüksek tüketici ürünlerinin tasarımı, ulaşım sektöründe alınacak önlemler, akıllı şehir çözümleri, sanayide ve tarımda kaynak verimliliği, geri dönüşüm, döngüsel ekonomi, atıkların değerlendirilmesi, çevrenin korunması hakkında bilinçlendirme ve eğitim, eşitlikler (fırsat eşitliği, cinsiyet eşitliği, kapsayıcı büyüme,..) ve sorumlu iş yapma yaklaşımları konularında UN SDSN’e üye ülkelerdeki örnek çalışmalar, yeni projeler ve öngörüler paylaşıldı.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek üzere stratejik uygulamalar, çevrimiçi kitlesel eğitim programları, küresel enerji işbirlikleri, hedeflerin küresel ölçekte gerçekleştirilmesine imkan verecek mali fon imkanları ve veri işbirliklerinin üzerinde durulduğu toplantılarda, Bahar Özay, UN SDSN Türkiye’nin “Plastiğin Etkin Geri Dönüşümü” konusunda yürütmekte olduğu çalışmalara yönelik bir sunum gerçekleştirdi.

 

By |2018-10-29T11:16:40+00:00Ekim 29th, 2018|Haberler|0 Comments
Üye Olun
Üyelerimiz

Duyurular

Haberlerler

İletişim Bilgileri

Boğaziçi Üniversitesi A:34342 Bebek/İstanbul

Phone: +90 212 287 03 12 D: 128 - 129

Mobile: +90 0533 468 96 65

Fax: +90 212 287 03 14