26 Eki 2018

UN SDSN I Türkiye 2015 Sonrası Kalkınma Gündemini yakından takip ediyor

UN SDSN 8. Liderler Konseyi Toplantısı ve AB nezdinde sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanabilirliğine ilişkin “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Avrupa İş Dünyası’nda Uygulanması ve Paydaş Yaklaşımları” Konferansı Brüksel’de yapıldı.

SDSN Türkiye Yönetimi’nden Doç. Dr. Cemil Arıkan, Doç. Dr. Nilgün Cılız ve Bahar Özay ile SDSN Youth Türkiye temsilcisi Şila Temizel’in de katıldığı toplantılarda, AB nezdinde sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanabilirliğine ilişkin “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Avrupa İş Dünyası’nda Uygulanması ve Paydaş Yaklaşımları” konusu tartışıldı.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Sürdürülebilir Kalkınma Kuruluşu (Sustainable Development Charter), Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komite (EESC) ve UN SDSN katkıları ile düzenlenen toplantılarda, Birleşmiş Milletler’in ilan ettiği 17 küresel sürdürülebilir kalkınma hedefinin AB iş dünyası nezdinde uygulanabilirliğini sağlayacak adımların atılması yönünde paydaşlara bilgi verildi.

AB kurumları, AB iş dünyasının önemli şirketleri (Unilever, Concord, FMO, vb), AB üyesi ülkelerin bakanları, çok sayıda üniversite ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı oturum ve çalışma gruplarında, kalkınma hedeflerin uygulanmasına yönelik paydaş deneyimleri ele alındı.

Doç Dr. Cemil Arıkan’ın “Avrupa Birliği’nde Enerji Dönüşümü”, Doç. Dr. Nilgün Cılız’ın “Avrupa Birliği’nde Yeni Tarım Politikaları”, Bahar Özay’ın “Avrupa Birliği’nde Sürdürülebilirlik için Yaratıcı Finans Mekanizmaları” ve Şila Temizel’in “Avrupa Birliği’nde Sürdürülebilir Değerler Zinciri ve Sektörel Anlaşmalar” konu başlıklı çalışma gruplarına katkı sunduğu grup toplantıları sonunda, ortak karar ve temenniler belirlendi.

 

Avrupa Birliği’ni, küresel liderlik sorumluluğu çerçevesinde, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulamasına ilişkin acil bir eylem planı oluşturmaya davet eden katılımcılar, Avrupa’nın, sürdürülebilirlik konusunda 2050 yılında varmayı düşündüğü nokta üzerinde çalışmasını, bugünün gerçekleri ile arzulanan gelecek arasındaki köprüyü oluşturacak uzun vadeli bir söylem yaratmasını istediler.

Ayrıca 2050 vizyonuna ulaşmak için öncelikli olarak “iklim değişikliği ile mücadele” ve “enerji dönüşümü” konularında oluşturulacak söylem, program ve politikalara ağırlık verilmesi konusunda mutabık kalan katılımcı gruplar, farklı paydaşların sürdürülebilirlik seferberliğine katılımını teşvik etmek üzere “Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Şartnamesi” (European SDG Charter) hazırlanmasına ve enerji, iklim, açlık, yoksulluk, adaletsizlik gibi konularda verilen mücadelelerin devamı, şehirlerin yaşanabilir kılınması, genel ekonomik kalkınmanın sağlanması, sürdürülebilir üretim ve tüketimin desteklenmesi için yeni finansal imkanların oluşturulması ve bu çalışmaları destekleyen işbirliklerinin oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı.

Bir cevap yazın