26 Eki 2018

UN SDSN Türkiye Direktörü Bahar Özay, 22 Şubat 2016’da TÜSİAD’ın düzenlediği COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı’na katıldı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes’in, düşük karbonlu ve iklim değişikliğine dirençli bir ekonomiye geçişin gerekliliğini vurguladığı toplantıda, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin de önemine değinilerek; iş dünyasına önemli bir sorumluluk düştüğüne dikkat çekildi. İklim değişikliğinin, kitlesel imha silahlarından çok daha önemli bir tehdit olduğu uyarısı yapıldı.

İngiltere Başkonsolos Yardımcısı Rafe Courage, düşük karbon ekonomisine geçişin

ulaştırma, finans, enerji ve teknolojide, yeni iş ve  yatırım fırsatları yarattığını belirterek; İngiltere’de bu kapsamda 1 milyon kişiye iş olanağı sağlandığı, GSYH’nın yüzde 7 oranında arttığı ve 11 milyar pound ithalat yapıldığını vurguladı.

Fransa Büyükelçisi H.E. Charles Fries, Paris Anlaşması’nın iklim konusunda sağladığı küresel uzlaşının devamında, 2016 yılının ekonomik dönüşüm için bir eylem ve uygulama yılı olması gerektiğini belirtti.

İklim Değişikliğiyle Mücadeleden Sorumlu Eski Avrupa Komisyonu Üyesi, Danimarka Eski Çevre Bakanı Connie Hedegaard, iklim değişikliği ile mücadelede COP21’in hükümetlerin yanı sıra, iş dünyası ve belediyelere de yükümlülükler getirdiğini aktardı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, T.C. Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı Dr. Nilüfer Oral, Paris Anlaşması’nın detaylarını sunarak; Türkiye’nin müzakere aşamasında stratejik önceliklerine değindi.

Yeni iklim rejiminin iş dünyasına etkilerinin tartışıldığı panelde, Ebru Dildar Edin (Garanti Bankası), Mehmet Göçmen (Sabancı Holding), Metin Akman (Throuw Nutrition), Zeynep Okuyan (Ernst & Young) ve Michael A. Mehling (MIT), iklim değişikliği ile mücadelede, üreticilerin yanı sıra tüketicilerin de bilinçlendirilmesinin önemine, özel sektörün ortak hareketinin ve ölçme ve denetleme faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Panelde karbon piyasalarının işlevselliği, işletme bütçeleri içerisinde karbon bütçesine yer verilmesi, karbon fiyatlaması ve karbonun sosyal maliyeti de ele alındı.

ABD Büyükelçisi John Bass, iklim değişikliği ile mücadele ABD’nin kararlı bir tutumla liderliğe devam edeceğini, COP 21’in özel sektör, sivil toplum ve hükümetlerin bir arada çalışmasının iklim değişikliği ile mücadelede başarı konusunda anahtar olduğunu vurguladı.

Bir cevap yazın