26 Eki 2018

UN SDSN Türkiye Direktörü Bahar Özay, UN SDSN Akdeniz Asamblesi’ne katıldı

 

UN SDSN Akdeniz Asamblesi, UN SDSN Türkiye, Yunanistan, İspanya ve İtalya Ağ temsilcilerinin yanısıra, UN SDSN Akdeniz üyesi kuruluşların da katılımıyla 16 Şubat 2016’da Roma’da yapıldı. UN SDSN Türkiye Direktörü Bahar Özay’ın, UN SDSN Türkiye’nin yapısını, 2015 faaliyetlerini ve 2016 yılı çalışma programını sunduğu toplantıda, sürdürülebilir kalkınma uygulamaların artırılması amacıyla üniversitelerdeki eğitim faaliyetlerinin artırılması en önemli gündem maddesi oldu. UN SDSN Akdeniz üyesi kuruluşlar, Akdeniz’e özgü sorunları ve özellikle mülteci meselesini ele alan kitlesel çevrimiçi açık dersler (MOOC) yapılması konusunda hemfikir oldular. Ayrıca gerçekleştirilen çeşitli eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla, oluşturulan eğitim içeriklerine diğer üyelerin de kolaylıkla ulaşabileceği bir veritabanı oluşturulmasına karar verildi. Akdeniz havzasında su ve gıda üzerine yapılan araştırmalara destek veren PRIMA programı tanıtıldı. Hedefler konusunda farkındalığı yaratmak adına 17. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin işaret ettiği “Hedefler için Ortaklıklar” kavramına uygun olarak Akdeniz Bölgesi UN SDSN üyelerinin Avrupa Komisyonu ile işbirliği yapmasının önemine değinildi. Toplantıda paylaşılan sunumlara ilişik linkten ulaşılabilir:

SDSN General Assembly Archive

Bir cevap yazın